CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Các yếu tố nội tại là những yếu tố mà dự án xây dựng có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng trực tiếp từ bên trong tổ chức hoặc quá trình quản lý dự án. Dưới đây là một số yếu tố nội tại quan trọng:

Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến việc thẩm định giá dự án xây dựng

Quy mô dự án

Quy mô dự án là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình thẩm định giá dự án xây dựng. Quy mô của dự án liên quan đến kích thước và phạm vi của nó, và nó có tác động lớn đến các khía cạnh quản lý chi phí và xác định giá trị dự án. Dưới đây là cách quy mô dự án ảnh hưởng đến thẩm định giá:

 • Chi phí tổng thể: Quy mô dự án ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tổng thể của dự án. Dự án lớn thường có chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm thấp hơn, trong khi dự án nhỏ có thể có chi phí sản xuất cao hơn trên mỗi đơn vị sản phẩm. Thẩm định giá dự án phải xem xét chi phí tổng thể để xác định nguồn vốn cần thiết và tính khả thi của dự án.

 • Quản lý nguồn lực: Quy mô của dự án ảnh hưởng đến việc quản lý nguồn lực như lao động, vật liệu, thiết bị, và thời gian. Dự án lớn có thể đòi hỏi sự phối hợp và quản lý phức tạp hơn để đảm bảo rằng tất cả các phần công việc và nguồn lực được sử dụng hiệu quả.

 • Rủi ro: Quy mô dự án cũng ảnh hưởng đến rủi ro. Dự án lớn có thể đối mặt với những rủi ro lớn hơn, và việc quản lý và dự phòng rủi ro trở nên quan trọng hơn để đảm bảo tính ổn định của dự án và giảm thiểu tác động tiêu cực đến giá trị dự án.

 • Thời gian thực hiện: Quy mô dự án cũng ảnh hưởng đến thời gian thực hiện. Dự án lớn thường kéo dài lâu hơn, có thể dẫn đến chi phí thời gian và thay đổi trong điều kiện thị trường, công nghệ, hoặc quy định pháp lý.

 • Khả năng tích hợp: Quy mô dự án ảnh hưởng đến khả năng tích hợp các phần công việc và quản lý tài nguyên. Dự án lớn có thể cần tích hợp nhiều hơn và đòi hỏi sự phối hợp cao hơn giữa các bộ phận khác nhau của dự án.

Trong quá trình thẩm định giá dự án xây dựng, quản lý dự án cần phải xem xét kỹ lưỡng quy mô của dự án để xác định chi phí, lên kế hoạch quản lý chi phí và thời gian, và đảm bảo tính khả thi của dự án. Quyết định về quy mô cần được dựa trên một sự hiểu biết sâu rộng về mục tiêu dự án và tài nguyên có sẵn.

Đặc điểm kĩ thuật

Đặc điểm kỹ thuật bao gồm mọi thông tin về các dự án sẽ được thiết kế, xây dựng và hoàn thiện. Dưới đây là cách đặc điểm kỹ thuật ảnh hưởng đến thẩm định giá:

 • Loại công trình và mục tiêu của dự án: Đặc điểm kỹ thuật xác định loại công trình (ví dụ: căn hộ, văn phòng, nhà xưởng) và mục tiêu của dự án (ví dụ: dự án thương mại, dự án nhà ở, dự án công cộng). Mỗi loại công trình có những yêu cầu riêng về vật liệu, công nghệ và chất lượng, ảnh hưởng đến giá dự án.

 • Chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật: Đặc điểm kỹ thuật xác định các tiêu chuẩn chất lượng mà dự án phải tuân thủ. Sử dụng các vật liệu và công nghệ cao cấp hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt có thể làm tăng chi phí.

 • Thiết kế và kiến trúc: Bản thiết kế và bản vẽ kiến trúc cung cấp thông tin về cách công trình sẽ được xây dựng. Các yếu tố như diện tích, số tầng, cấu trúc, và thiết kế nội thất có thể ảnh hưởng đến giá dự án.

 • Công nghệ và trang thiết bị: Sử dụng các công nghệ và trang thiết bị hiện đại có thể tạo sự tiết kiệm và hiệu quả trong dự án, nhưng cũng có thể đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn hơn.

 • Tính bền vững và năng lượng: Nếu dự án có các yêu cầu về tính bền vững và tiết kiệm năng lượng, các thiết kế và công nghệ phải tuân theo những nguyên tắc này, có thể tăng chi phí ban đầu nhưng giảm chi phí vận hành trong tương lai.

 • Khả năng thay đổi và điều chỉnh: Đặc điểm kỹ thuật cũng xác định khả năng thay đổi và điều chỉnh trong quá trình dự án. Các yêu cầu thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá trị dự án và thời gian thực hiện.

 • Quy định pháp lý và tiêu chuẩn an toàn: Các quy định pháp lý và tiêu chuẩn an toàn cũng được tích hợp vào đặc điểm kỹ thuật và có thể yêu cầu sự tuân thủ đáng kể, ảnh hưởng đến chi phí và quản lý rủi ro.

 • Sự phù hợp với môi trường: Nếu dự án có yêu cầu về bảo vệ môi trường, đặc điểm kỹ thuật sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định liên quan, có thể ảnh hưởng đến giá trị dự án.

Việc đánh giá và hiểu rõ đặc điểm kỹ thuật là quan trọng để thực hiện thẩm định giá dự án xây dựng một cách chính xác và hiệu quả.

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc thẩm định giá dự án xây dựng vì nó có tác động đến nhiều khía cạnh của dự án và có thể tạo ra sự biến đổi trong việc tính toán chi phí. Dưới đây là một số lý do tại sao thời gian thực hiện đóng vai trò quan trọng trong thẩm định giá dự án:

 • Chi phí lao động: Thời gian thực hiện dự án ảnh hưởng đến lịch làm việc của lao động. Nếu dự án kéo dài, bạn sẽ phải trả lương và các khoản phụ cấp cho nhân viên và công nhân trong thời gian dài hơn, điều này có thể làm tăng chi phí lao động.

 • Chi phí vật liệu: Thời gian càng kéo dài, càng có khả năng phải duy trì lâu hơn các kho vật liệu và lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa đến dự án. Điều này có thể tạo ra các chi phí bổ sung.

 • Chi phí tiền thuê đất và cơ sở hạ tầng: Nếu dự án kéo dài, bạn có thể phải trả tiền thuê đất hoặc cơ sở hạ tầng trong thời gian dài hơn. Điều này có thể tạo thêm áp lực tài chính.

 • Chi phí tài chính: Thời gian thực hiện dự án cũng ảnh hưởng đến chi phí tài chính. Nếu bạn phải vay tiền để thực hiện dự án, sự kéo dài trong thời gian thực hiện có thể tạo ra chi phí tài chính bổ sung do cần phải trả lãi suất và chi phí liên quan đến việc vay vốn.

 • Thay đổi trong điều kiện thị trường: Thời gian thực hiện dự án cũng có thể tạo ra sự biến đổi trong điều kiện thị trường, bao gồm giá vật liệu xây dựng, lãi suất cho vay, và mức cạnh tranh. Sự thay đổi này có thể tác động đến giá cả và tính khả thi của dự án.

 • Rủi ro: Thời gian thực hiện kéo dài có thể tạo ra các rủi ro không mong muốn như thay đổi về môi trường, tình hình chính trị, hoặc thảm họa tự nhiên, điều này có thể làm tăng chi phí và gây trở ngại cho dự án.

Do đó, quản lý thời gian thực hiện dự án là một phần quan trọng của quản lý chi phí và quản lý rủi ro. Hiểu rõ tác động của thời gian đối với giá dự án là cần thiết để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án xây dựng.

Địa điểm

Vị trí địa lý của dự án có tác động đến nhiều khía cạnh quản lý chi phí và có thể làm tăng hoặc giảm giá trị dự án. Dưới đây là một số lý do tại sao địa điểm quan trọng trong việc thẩm định giá:

 • Giá đất: Giá đất tại một vị trí cụ thể có thể biến đổi đáng kể. Vị trí ở trong trung tâm thành phố thường có giá đất cao hơn so với vùng ngoại ô hoặc vùng nông thôn. Giá đất cũng có thể ảnh hưởng đến kích thước dự án và mức đầu tư ban đầu.

 • Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hiện có tại địa điểm dự án cũng ảnh hưởng đến giá dự án. Nếu dự án cần phải xây dựng hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng, điều này có thể tạo ra các chi phí bổ sung.

 • Nhân công và lao động: Địa điểm ảnh hưởng đến sự sẵn có của lao động và nhân công địa phương. Những vùng có nguồn lao động dồi dào thường có giá lao động thấp hơn, trong khi các vùng đô thị có thể yêu cầu trả lương cao hơn cho lao động.

 • Thời tiết và điều kiện tự nhiên: Địa điểm có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên như thời tiết cục bộ, môi trường, và địa hình. Điều này có thể tạo ra các yêu cầu đặc biệt về vật liệu xây dựng và an toàn lao động, làm tăng chi phí dự án.

 • Tiện ích và dịch vụ công cộng: Sự hiện diện của các tiện ích cơ bản như điện, nước, và viễn thông tại địa điểm cụ thể cũng có ảnh hưởng đến giá dự án. Việc phải đầu tư trong việc cung cấp các tiện ích này có thể tạo ra chi phí bổ sung.

 • Chính trị và pháp lý: Địa điểm có thể đòi hỏi tuân thủ các quy định và chính trị địa phương. Các yêu cầu về phê duyệt, giấy phép, và quy định pháp lý địa phương có thể tạo ra rào cản và chi phí phát sinh.

 • Tính hợp nhất vùng lân cận: Địa điểm cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tích hợp với vùng lân cận và tiện ích công cộng như hệ thống giao thông và dịch vụ công cộng. Sự kết nối dễ dàng có thể giảm chi phí và tăng giá trị dự án.

Như vậy, lựa chọn địa điểm là một phần quan trọng của quá trình thẩm định giá dự án xây dựng và đòi hỏi sự xem xét cẩn thận của các yếu tố ảnh hưởng đến giá và khả năng thực hiện của dự án tại vị trí đó.

Từ những thông tin chia sẻ về Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến việc thẩm định giá dự án xây dựng Công Ty CP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương – Chi Nhánh Đà Nẵng hi vọng bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty CP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương – Chi Nhánh Đà Nẵng

 • Địa chỉ:  27-29, Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

 • Hệ thống các văn phòng thuộc khu vực miền Trung xem TẠI ĐÂY

 • Hotline: 0236 7778688 – 0901 300 949

 • Email: tdg.danang@sunvalue.vn


 

 • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

0901 300 949